Informace o jednotce:

    JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE (JSDHO) čítá 25 členů se kterými má obec uzavřenou řádnou dohodu o členství.
    Tato zásahová jednotka disponuje dopravním automobilem AVIA 31 a cisternovým vozidlem TATRA 148 CAS 32, které má v zápůjčce od ZD Stařeč. Dále má jednoho velitele jednotky, dva velitele družstva, dva strojníky a deset členů schopných zasahovat s použitím dýchacích přístrojů. Tito lidé absolvovali speciální kurz, kde jim bylo vystaveno osvědčení odbornosti a zúčastňují se 2x ročně proškolení, které nám provádějí profesionální hasiči v Třebíči.
    Na počátku letošního roku byli dva naši členové vyškoleni pro funkci technik speciální služby. Abychom splnili požadavky, které nám vyplývají ze zařazení naší jednotky v plánu plošného krytí kraje Vysočina, zbývá nám ještě doplnit odbornost dvou strojníků.