Naštěstí jen cvičně

fotogalerie

Jedna profesionální a osm dobrovolných hasičů se zapojilo ve středu 30. října 2012 ráno v Třebíči do rozsáhlého prověřovacího cvičení, jehož námětem byla právě mimořádná událost, kdy se v Třebíči rozvodnila řeka Jihlava a hrozilo nebezpečí zaplavení ulic. Jednotky měly za úkol výstavbu protipovodňových stěn na Havlíčkově nábřeží. Do cvičení se zapojila jednotka profesionálních hasičů ze stanice Třebíč a jednotky sborů dobrovolných hasičů z Trnavy, Starče, Budíkovic, Pocoucova, Ptáčova, Račerovic, Slavic a Sokolí.

            Historické centrum města, jímž protéká řeka Jihlava, by měly zábrany ochránit před stoletou vodou. Třebíčská radnice za hliníkový systém zaplatila 5,7 milionu korun. 

"Hliníkové hrazení vypadá na první pohled unifikovaně, ale jsou v něm obsaženy různé kusy vyrobené na míru. Díly je potřeba nákladními auty průběžně navážet, stavět stojky, vkládat lamely. Celé se to pak musí zpevnit, aby případná rozvodněná řeka zůstala v korytě,“ popsal cvičení starosta Třebíče Pavel Heřman

Podle prvotních hodnocení neodhalilo cvičení žádná závažná pochybení. Vzhledem k tomu,že se toto cvičení konalo poprvé nemělo časový limit.

/vloženo 9. 11. 2012/


STAVÍME HLAVNÍ BUDOVU NA NAŠEM HŘIŠTI

 

fotogalerie

    Na naší loňské valné hromadě bylo v plánu práce na rok 2012 napsáno,že v tomto roce začneme stavět hlavní budovu. A stařečtí hasiči jsou zvyklí své plány a sliby plnit.
    Proto se v polovině července sešel A.Caha s V.Mlnaříkem a společně vyměřili stavbu hlavní budovy, které jsme začali říkat altán. Během podzimu se nám podařilo postavit hrubou stavbu a do těchto dnů ji také dostat pod střechu. Na tvorbě projektu se podílelo současně s projektantem Ing. Jiřím Hnízdilem několik našich členů. Samotný altán se skládá ze dvou částí : zděné, která bude sloužit jako skladiště i výčep a otevřené k posezení. Jedna stěna bude pokryta dřevěným obložením dle projektu.
    První srpnový pátek jsme začali budovat základy. Další následující víkend jsme pod vedením Pavla Jelínka postavili objekt šenku. Další práce na stavbě provedla firma TESAŘSTVÍ MAŠTERA, která postavila nosnou dřevěnou konstrukci a na ni nainstalovala dřevěné samonosné střešní dílce vyrobené firmou DOMY DNES s.r.o.. Kovové patky, do kterých se kotvila nosná konstrukce nám vyrobil pan Ota Materna, za což mu patří velké poděkování. Ostatní práce jako jsou pobití střechy prkny, položení podkladové lepenky a montáž šindele provedli hasiči sami. Zde nesmíme také zapomenout poděkovat panu Miloši Zimovi, který nám při pokládce střešního šindele velmi odborně pomohl a také nás sem tam pokáral za nějakou tu drobnou nepřesnost. Samozřejmě je jak na altánu, tak i na celém areálu ještě mnoho práce, ale jsme přesvědčeni, že pokud nás neopustí chuť do práce, postupně se nám společnými silami podaří celý areál dobudovat. Minulý týden jsme obdrželi milou zprávu z radnice, že se podařilo získat půlmilionovou dotaci z nadačního fondu společnosti ČEZ. Tyto prostředky budou využity na vybudování zpevněné parkovací víceúčelové plochy, která je taktéž součástí projektu.


/vloženo 9. 11. 2012/


SOUTĚŽE V ROCE 2012 – MUŽI BEZ OMEZENÍ

 

Naše mladé družstvo mužů, které soutěží v kategorii Muži bez omezení se v roce 2012 zúčastnilo i devíti soutěží,které byly započítávány do Třebíčské okresní ligy.

 

Zde jsou jejich výsledky:

13. 5.   Výčapy:           útok nedokončen         fotografie

10. 6.   Brancouze:       21. místo – 28,18s

23. 6.   Kněžice:           útok nedokončen         fotografie

1.  7.    Myslibořice:     10. místo – 19,70s

5.  7.    Chlum: útok nedokončen                     fotografie

5.  8.    Litovany:          12.místo – 21,67s        fotografie

11. 8.   Hrotovice:        8. místo – 19,18s         fotografie

12. 8.   Radonín:          6. místo – 18,32s         fotografie

2 .9.     Sokolí:             17. místo – 20,48s

 

Celkově se naše druužstvo v Třebíčské lize umístilo na 17.místě s počtem 10 bodů.

Naše družstvo soutěžilo v tomto složení: Petr Karbovník, Tomáš Vaníček, Vláďa Melkus, Božek Dobeš, Jakub Dobeš, Jakub Pisk, Marek Pokorný.

 

/vloženo 10. 11. 2012/


OKRESNÍ LIGA MLADÝCH HASIČŮ
 

fotogalerie


    V letošním roce měl náš sbor zastoupení v Okresní lize mladých hasičů zastoupení v obou kategoriích. V každé kategorii soutěžila dvě družstva.
Nejúspěšnější družstvo bylo „A“ družstvo ve starší kategorii. Zúčastnilo se všech 16 soutěží, 5x dokázalo zvítězit (Mor. Budějovice, Vladislav, Častohostice, Heraltice, Budíkovice), 2x skončilo na 2.místě (doma – tedy ve Starči a v Rudíkově), 2x obsadilo 3.místo (Kněžice a Hrotovice) 1x bylo na 5.místě a nejhorší umístění bylo ve Výčapech, kde skončilo až na 18.místě. V konečném pořadí OLMH obsadilo toto družstvo pěkné 2.místo se ziskem 126 bodů.
    Druhému našemu družstvu ve starší kategorii se letos vůbec nedařilo. Pouze ve čtyřech soutěžích dokázalo bodovat a zisk 16 bodů stačil v konečném pořadí až na 18.místo. Zde je potřeba připomenout,že toto družstvo se zúčastnilo jen asi poloviny soutěží a během roku toho tolik nenatrénovalo z důvodu školních povinností některých členů družstva.
Družstva ve starší kategorii trénují a soutěží pod vedením Jaroslava Dobeše a Stanislava Linharta, oběma těmto členům našeho sboru patří velké poděkování za odvedenou práci s mládeží.

V mladší kategorii družstvo Stařeč „A“ v průběhu roku mimo jiné 3x dokázalo obsadit v soutěži 3.místo (doma – ve Starči, Dolní Vilémovice, Petrovice), 2x obsadilo 4.místo a 3x skončilo na 7.místě. V konečném pořadí v OLMH patří tomuto družstvu 5.místo za zisk 70 bodů.
    Družstvu „B“ se tolik nedařilo a zisk 32 bodů stačil v konečném pořadí na 13.místo.
Družstva v mladší kategorii trénují a soutěž pod vedením Libora Kafky a Jirky Bartíka, kterým na soutěžích pomáhají jejich manželky za což všem patří velký dík.
 

/vloženo 10. 11. 2012/


Přidány nové fotogalerie:

 

Soutěž ve Starči 16. 9. 2012

videa:   předávání cen

            Stáčení hadic

            Stařeč starší družstvo A

            Stařeč starší družstvo B

 

Soutěž OLMH Výčapy 2. 9. 2012

 

/vloženo 28. 9. 2012/


O PUTOVNÍ POHÁR SDH

Neděle 16. září 2012 - je pěkné slunečné počasí a u nás ve Starči na hasičském hřišti se koná dětská soutěž v požárním útoku. Výsledky této soutěže se započítávají do Okresní ligy mladých hasičů.

Celkem se do soutěže přihlásilo 39 družstev z celého okresu.

Náš sbor měl zastoupení po dvou družstvech v každé kategorii. Nejprve šlo na start mladší „B“ družstvo a dosáhlo času 18,90s a obsadilo v konečném pořadí 8.místo.

Mladší „A“ družstvo dosáhlo času 16,79s a obsadilo velice pěkné 3.místo. Toto umístění je nejlepší v letošním ročníku soutěže a mladí hasiči byli rádi,že se jim to podařilo před domácími diváky. Vítězství v této kategorii patřilo hasičům z Výčap za čas 15,44s a 2.místo obsadili hasiči z Kojetic časem 15,90s.

Ve starší kategorii šlo na start nejprve „A“ družstvo, zaběhlo čas 13,96s. Pokořilo tak bájnou hranici 14 sekund, ale bohužel na vítězství to nestačilo. Naše „B“ družstvo zaběhlo svůj požární útok za 17,54 s a obsadilo tak až 11. místo, což bylo tak trochu zklamání.Vítězství v soutěži a modrý putovní pohár si zaslouženě odvezli mladí hasiči z Hvězdoňovic. Dosažený čas 13,25s byl výsledkem perfektně zaběhnutého požárního útoku.

SDH Stařeč děkuje všem sponzorům, kteří tuto akci finančně podpořili. Jsou to:

ŘEZNICTVÍ KAREL DOLEŽAL, MĚSTYS STAŘEČ, OTA MATERNA  -  kovovýroba,

Ing. PAVEL SVOBODA, LUKÁŠ - koupelnové studio, sanitární keramika, hutní materiál Třebíč,

MARTIN CHROMÝ - chladírenský servis, VAŠÍČKOVI - prodejna flop Stařeč, PAVEL SEDLÁČEK - prodejna železářství Stařeč, JOSEF PERNIČKA  ml.- těžba a přibližování dříví,

MILAN ROHONY -  Hospoda na koupališti Stařeč, KARLA VAHIĽOVÁ - Cukrárna U Sandrů,

PAVEL a LEOŠ NESTROJILOVI - Hostinec na Radnici Stařeč, JANA KRISTOVÁ – ČSOB,

MARCEL HERYNEK – LIKOV - systém stavebních profilů, JOSEF ČURDA - výroba ponožek Římov, JIŘÍ ONDRÁČEK - Hospoda na fotbalovém hřišti Stařeč, AUTOSLUŽBY JAŠA - dopravní zdravotní služba Třebíč, VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, MANN HUMMEL - výroba a prodej filtrů Nová Ves, PENSION  VIS a VIS HROCH  Třebíč, ČESKÁ SPOŘITELNA,

IMONT TŘEBÍČ - recyklace stavebního odpadu, PIVOVAR JEŽEK JIHLAVA , PYROS TŘEBÍČ -  služby požární ochrany. A paní IVETA PROKEŠOVÁ upekla dva nádherné dorty ve tvaru hasičského auta.

Výsledky ke stažení:

 

/vloženo 17. 9. 2012/


VÝJEZD NAŠÍ ZASAHOVÉ JEDNOTKY

    V neděli 5. srpna 2012 13:50 hod se po Starči rozezněla hasičská siréna. Osm členů naší zásahové jednotky během chvilky vyjíždí našim požárním autem směrem na Mastník. Je hlášen požár obilí za přejezdem doleva směrem na Kojetice. Na místě je naše jednotka první a začíná hořící obilí hasit.
 

    Za chvíli přijíždí hasiči z Mastníka a profesionální hasiči z Třebíče. Všichni společně pomocí proudů vody uhasili ve 14:10 hod požár, shořelo obilí asi na ploše 2,5 ha. Požár vznikl technickou závadou na žací liště kombajnu, celková škoda byla vyčíslena na 100 000,- Kč.

 

/vloženo 17. 8. 2012/


Nová fotogalerie Kojetice 9. 6. 2012


/vloženo 17. 8. 2012/   


Setkání rockových kapel – STAŘEČ 2012

    V sobotu 23. června SDH Stařeč pořádal již 13.ročník setkání rockových skupin 70.-80. let minulého století.
    Pro fanoušky z třebíčska a okolí ho každorošně pořádá SDH Stařeč. Za krásného slunečného počasí si asi 2400 návštěvníků našlo cestu na naše sokolské hřiště, kam si přišli poslechnout muziku v podání dnes už legendárních skupin, zatancovat si, setkat se s přáteli a zavzpomínat na léta minulá.
    Začátek této akce byl v 16:00 hod, kdy na podium vystoupila mladá začínající třebíčská skupina STORM. Po předkapele vystoupila na podium brněnská skupina OLD ARCUS.Tato skupina vystupovala loni na našem festivalu jako host a svým vystoupením si získala mnoho fanoušků, kteří projevili přání, aby i letos tato skupina u nás ve Starči vystupovala. Skupině Arcus se u nás loni líbilo a tak přijela i letos, ale ne už jako host. Stala se součástí přehlídky skupin, které každoročně na našem festivalu vystupují – PAPRSKY, PULS, WATT 80, MATADOR, MERKUR A PEKELNÍCI. Tyto hudební skupiny se v pravidelných intervalech střídaly na podiu a jejich muzikanské umění dokázalo na hřišti vytvořit nezapomenutelnou atmosféru, kdy se návštěvníci bigbítu perfektně bavili. Taneční parket byl po celý večer zcela zaplněn a když se z reproduktorů ozval nějaký nesmrtelný hit, tak se zpěv ozýval i z tančícího davu.
Letos hasiči pozvali jako hosta večera brněnskou legendární skupinu SYNKOPY 61. Tato skupina patřila v 60. a 70. letech ke špičce naší populární hudby a je nejdéle hrající beatovou skupinou. V sobotu ve Starči vystoupil i zakladatel této skupiny a její kapelník ing. Petr Směja a další čtyři muzikanti z původní sestavy. Vystoupení této skupiny mělo u návštěvníků velký ohlas.
    Letošní ročník zajišťovalo opět asi 70 pořadatelů, kteří si za krásného slunečného počasí v prodejních stanech užili své. Ano, bylo zde opravdu velké teplo, ale opět udělali maximum proto, aby návštěvníci akce byli spokojeni a dle ohlasu se jim to povedlo.
Po dlouhých 11 letech se letos netočilo pivo značky Staropramen, s vedením pivovaru jsme se nedohodli na podmínkách spolupráce. A tak se letos točilo pivo z Vysočiny, pivovar Ježek vyslyšel naše požadavky a návštěvníci tak pili 10° Ježka a 12° Lobkowice a dle počtu prodaných sudů jim pivo chutnalo.
    Akci tohoto rozsahu by nebylo možno pořádat bez sponzorů. Každoročně členové sboru obcházejí jednotlivé firmy nebo podnikatele a prosí buď o finanční příspěvek nebo o materiální
 

/vloženo 19. 7. 2012/   


O putovní pohár starosty

 

fotogalerie

    SDH Mastník jako již každoročně pořádal druhý červencový svátek hasičskou soutěž v požárním útoku pod názvem O putovní pohár starosty.
V této soutěži se soutěží v kategorii Muži bez omezení, Muži nad 35 let a ženy.
Náš sbor měl zastoupení pouze v kategorii Muži bez omezení, kde se celkem sešlo sedm družstev.
V této kategorii se v Mastníku soutěží dvoukolově, nejprve se soutěží o pohár starosty a ve druhém kole o finanční částku.
    Naše družstvo se v prvním kole postavilo na start jako čtvrté a výsledný čas 18,82 sekund byl jasně nejrychlejší a putovní pohár z rukou starosty Mastníka pana Zlomka putoval do Starče.
Ve druhém kole se soutěžilo o peněžní částku a soutěžilo se pouze na dvě „béčka“. Na zkrácené trati naše družstvo dosáhlo času 17,19 sekund, bohužel na vítězství to nestačilo. Hasiči z Radonína dosáhli času 17,13 sekund, ano pouhých 6 setin sekundy rozhodlo o jejich vítězství.
Našemu družstvu patří poděkování za vzornou reprezentaci sboru i městyse.
 

/vloženo 19. 7. 2012/     


Stařeč 2012

Nová galerie akce Stařeč 2012

 

 /vloženo 6. 7. 2012/     


Stařeč 2012

V odkazu Setkání rockových kapel jsou první fotografie, videa a ankety z akce.

 

/vloženo 24. 6. 2012/


OBLASTNÍ SOUTĚŽ

    fotogalerie

V neděli 3.června se v na hasičském hřišti v Markvarticích konala za pěkného slunečného počasí oblastní soutěž v požárních sportech dospělých.

Náš sbor měl v soutěži zastoupení ve dvou kategoriích a to Muži bez omezení a Muži nad 35 let.

            Po slavnostním nástupu následoval závod štafet družstev Mužů bez omezení.Našemu družstvu se štafeta vůbec nepovedla a dosažený čas 83,93 sekund byl nejpomalejší.

Po štafetách se začalo soutěžit v hlavní disciplíně a to v požárním útoku.

Nejprve soutěžila kategorie Muži nad 35 let. Zde naše družstvo soutěžilo ve složení:

Čestmír Linhart – koš, Jaromír Vrtal – savice, Pavel Pisk – strojník, Bohumil Dobeš - „béčka“, Jakub Dobeš – rozdělovač, Jiří Bartík a Petr Doležal – proudy. Družstvo dosáhlo času 23,03s a obsadilo velice pěkné 2.místo.

            V kategorii Muži bez omezení soutěžilo naše družstvo v tomto složení: Petr Karbovník – koš, Tomáš Vaníček – savice, Vláďa Melkus – strojník, Božek Dobeš – „béčka“, Jakub Dobeš – rozdělovač, Jakub Pisk a Marek Pokorný proudy. Čas 19,85s, kterého naše družstvo dosáhlo byl v celé soutěži nejrychlejší.

V součtu umístění obou disciplín naše družstvo obsadilo pěkné 2.místo.

 

VÝSLEDKY:

Muži nad 35 let

 

1.

Hvězdoňovice

20,66 s

2.

STAŘEČ

23,03 s

3.

Markvartice

23,04 s

4.

Šebkovice

26,11 s

5.

Lesonice

26,54 s

6.

Čechočovice

26,76 s

7.

Petrovice

35,98 s

8.

Přibyslavice

38,95 s

Muži bez omezení

družstvo

čas štafety

pořadí

čas pož. útoku

pořadí

KONEČNÉ

POŘADÍ

MARKVARTICE

 79,18 s

    2.

  23,24 s

   2.

        1.

ROKYTNICE

 73,99 s

    1.

  45,02 s

   4.

        3.

ŠEBKOVICE

 81,08 s

    3.

  27,66 s

   3.

        4.

STAŘEČ

 83,93 s

   4.

 19,85 s

  1.

       2.

Ženy

družstvo

čas štafety

pořadí

čas pož. útoku

pořadí

KONEČNÉ

POŘADÍ

Markvartice

 79,78 s

    1.

  22,00 s

     2.

          2.

Šebkovice

 84,71 s

    3.

  25,84 s

     3.

          3.

Lesonice

 101,77 s

    5.

  46,01 s

     4.

          4.

Heraltice

 79,87 s

    2.

  21,30 s

     1.

          1.

Markvartice B

 87,89 s

    4.

     N

     5.

          5.

 

/vloženo 5. 6. 2012/


 

OBLASTNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍCH SPORTECH

V neděli 20.května 2012 SDH Čechočovice pořádal na hřišti v Mastníku oblastní soutěž v hasických sportech dospělých.
Soutěže se zúčastnily hasičské sbory z Čechočovic, Mastníka, Markvartic, Rokytnice a Starče.
Všech těchto pět sborů mělo zastoupení v obou kategoriích mužů. Rokytnice a Markvartice měla na v soutěži i družstva žen.
V kategorii Muži bez omezení a ženy běhají štafety a potom se běží požární útok. Muži nad 35 let běží pouze požární útoku.

Naše družstvo v kategorii Muži nad 35 let soutěžilo ve složení koš K.Tomek st, savice J.Vrtal, strojník P.Pisk,  „béčka“ B.Dobeš, rozdělovač M.Pokorný st, proudy Pavel a Petr Doležalovi
Požární útok toto družstvo zaběhlo za 24,31 sekund a společně s družstvem z Rokytnice,které zaběhlo úplně stejný čas obsadilo 2.- 3. místo. Nejrychlejší útok mělo družstvo z Markvartic a to 24, 10s, Mastník zaběhl svůj požární útok za 25,31s a družstvo z Čechočovic svůj útok nedokončilo.

Stařečské družstvo Muži bez omezení nejprve běželo štafetu 4x100m a dosáhlo času 72,56s, což byl druhý nejrychlejší čas. Nejrychlejší štafetu předvedlo družstvo z Markvartic a to časem 68,99 sekund, třetí místo ve štafetě obsadilo družstvo z Rokytnice, čtvrté místo za čas 80,82 s patří Čechočovicím a nejpomalejší bylo družstvo z Mastníka časem 85,92s.
Po štafetách následoval požární útok, jako první se na start postavilo naše družstvo a zaběhlo čas 19,46s – byl to nakonec nejrychlejší čas. Druhé místo obsadili hasiči z Mastníka za čas 23,78s, třetí hasiči z Rokytnice, kteří dosáhli času 24,41s, čtvrtí byli hasiči Čechočovic za čas 25,19s a páté místo obsadili hasiči Markvartic za čas 37,90s.
Konečné pořadí po dvou disciplínách: 1. STAŘEČ, 2. Rokytnice, 3. Markvartice, 4. Mastník a 5. Čechočovice.

V kategorii žen byly jak ve štafetě,tak i v požárním útoku rychlejší hasičky z Markvartic, když dosáhly časy 82s ve štafetě a 23,28s v požárním útoku.Hasičky z Rokytnice zaběhly štafetu za 87,84s a požární útok za 25,47s.

Fotky ze soutěže:

/vloženo 23. 5. 2012/


SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU ZAČALY

        V sobotu 5. května 2012 se v Moravských Budějovicích konala první soutěž započítaná do Okresní ligy mladých hasičů (OLMH).
Soutěže se zúčastnila naše dvě družstva a to pouze ve starší kategorii. A svými výkony udělala opravdu radost.
Družstvo STAŘEČ „A“ časem 15,58 s v této soutěži zvítězilo a STAŘEČ „B“ obsadilo 7.místo.

        V úterý 8. května 2012 pořádal další soutěž započítavanou do OLMH Sbor dobrovolných hasičů Vladislav. Zde jsme měli na startu již čtyři družstva a to dvě v kategorii starších a dvě v kategorii mladších. I zde se našim družstvům zadařilo.
Ve starší kategorii družstvo STAŘEČ „A“ ČASEM 14,92 s bylo nejrychlejší a zvítězilo,naopak družstvu „B“ se útok nepodařilo dokončit.
V mladší kategorii naše družstva obsadila pěkné 5. místo a potom ještě 11. místo.

        V sobotu 19. května zajížděla naše čtyři mládežnická družstva na další soutěž započítavanou do Okresní ligy a to do Častohostic.
Ve starší kategorii se našim mladým hasičům velice zadařilo. 1.místo obsadilo družstvo STAŘEČ „A“ ,když dosáhlo času 14:94s a 4.místo obsadilo za čas 16:06s družstvo „STAŘEČ „B“.
V mladší kategorii naše „A“ družstvo 7.místo a „B“ družstvo 12.místo.


/vloženo 23. 5. 2012/DRUŽSTVO MUŽŮ BEZ OMEZENÍ VĚKU

        Složení našeho družstva v kategorii Muži bez omezení je: koš – Petr KARBOVNÍK, savice Tomáš VANÍČEK, strojník Vladimír MELKUS, „béčka“ Bohumil DOBEŠ, rozdělovač – Jakub DOBEŠ, levý proud – Jakub PISK, pravý proud – Marek POKORNÝ. Od května letošního roku je dalším členem družstva Vojtěch KRIST.
Vedoucí družstva jsou Pavel Pisk a Bohumil Dobeš.
        Kluci chodí pravidelně jednou týdne trénovat, některý týden i vícekrát na naše výborně udržované hřiště. Před letošním začátkem soutěží si družstvo vybralo nové dresy,tak doufejme,že se jim v nich bude dařit.
        Družstvo bylo 13. května na soutěži ve Výčapech, kde se jim vůbec nedařilo a svůj útok nedokončilo.
        V neděli 20. května odpoledne ještě zajíždělo naše družstvo na soutěž do Trnavy a zde se jim útok dokončit nepodařilo.

Fotky z tréninku
Fotky ze soutěže v Trnavě


/vloženo 23. 5. 2012/


MASOPUST 2012 VE STARČI

 

fotogalerie

    V sobotu 25. února 2012 se za krásného slunečního počasí konal ve Starči masopustní průvod.
V 10:00 hod se ze sokolského hřiště vydal průvod masek vedený Masopustem na pouť městysem Stařeč. Celkem se vydalo na cestu kolem sedmdesáti masek, masky přihlížejícím nabízely ke koupi štěstíčka nebo lístek do tomboly.
    Kolem půl třetí odpoledne dorazil průvod před hasičskou zbrojnici, kde se konalo losování tomboly, ve které jsou dvě první ceny a to půlka prasete, další cena je prasečí hlava, velký dort, zabíjačkové balíčky a další ceny.
Ke stařečskému masopustu patří i pravé zabíjačkové pochoutky. Ano i letos členové SDH ve spolupráci s některými členkami důchodového věku ČSŽ (další členky mají na starost organizaci průvodu) od čtvrtka připravují zabíjačkové produkty. V pátek od brzkých ranních hodin se v hasičské zbrojnici vyrábí jitrnice, jelítka, tlačenka, červená polévka a v sobotu ráno se vaří zabíjačkový guláš. A v sobotu od půl jedné začíná prodej, opět je o tyto výrobky velký zájem a kolem půl čtvrté je vyprodáno. A masopustní veselí tak končí, v neděli se uklidí masky, budova hasičárny a všichni pořadatelé jdou odpočívat, třídenní pracovní nasazení stálo moc sil, ale vydařilo se.

/vloženo 15. 3. 2012/


Výjezdy naší zásahové jednotky.


        L e d e n, první měsíc v roce 2012 a naše zásahová jednotka už měla dva výjezdy.
Ten první byl stejně jako loni 4.ledna, krátce po půlnoci se rozezněla obcí siréna. Je hlášen požár restaurace v Třebíči na Karlově náměstí.Naše čtveřice hasičů naskakuje do avie a vyráží do Třebíče další dva členové jednotky míří do místního ZD,kde parkuje cisterna a za chvíli už i oni jedou.
K požáru vyjely společně s námi jednotky profesionálních hasičů z Třebíče a Náměště a jednotka dobrovolných hasičů z Jaroměřic.Hned po příjezdu na místo události hasiči z restaurace evakuovali dvě dospělé osoby. Od nich se také dozvěděli, že v hořící restauraci jsou další tři lidé. Hasiči okamžitě začali velmi členitý komplex restaurace prohledávat.
Velmi dlouho se hasičům nedařilo pohřešované najít. Krátce po jedné hodině v noci byl velitel zásahu informován o tom, že se pohřešovaní našli. Sami totiž stačili na požár zareagovat a hořící objekt sami opustili.Požár se tak obešel bez vážnějšího zranění.
        Na likvidaci požáru hasiči nasadili několik vodních proudů. Hasební práce probíhaly jednak uvnitř budovy, ale také za pomoci výškové techniky z vnější strany objektu. Zasahujícím jednotkám se podařilo krátce po půl druhé v noci dostat plameny pod kontrolu. Hasiči dále provedli rozebrání zasažených konstrukcí objektu a silně zakouřené prostoty odvětrali za pomoci přirozené a přetlakové ventilace.
Ve třičtvrtě na tři byli členové naší zásahové jednotky zpátky ve Starči.

    Druhý výjezd byl v neděli 15.ledna ve 13:00 hod. Opět je slyšet po Starči siréna a naše zásahová jednotka v počtu devíti členů poprvé jede k požáru v nově koupeném voze Styer,vyjíždí i naše cisterna.
Tentokrát je hlášen požár stodoly v nedalekém Řípově.
Společně s naší jednotkou na místě ještě zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Třebíče a jednotka dobrovolných hasičů z Okříšek.V době příjezdu na místo události hořela střešní konstrukce stodoly na ploše asi 4x6m,kde měl majitel uskladněné seno a zemědělskou techniku.Hasičům se podařilo z hořícího objektu stroje zachránit.Na likvidaci požáru hasiči nasadili několik vodních proudů.Kolem třičtvrtě na dvě byla provedena lokalizace požáru a hasiči postupně rozebrali střešní konstrukci objektu a požárem zasažený materiál vynosili před stodolu.O půl třetí byl požár úplně zlikvidován a jednotky se vrátily zpět na své základny.
Plameny za sebou zanechaly majetkovou škodu v předběžné výši 20.000 Kč. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při užití kouřovodu.
 

/vloženo 14. 2. 2012/


DĚTSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ

        V neděli 18. září 2011 se na našem cvičišti konalo další kolo hasičské soutěže Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku. Soutěž pořádaná našim sborem nese název „O pohár SDH Stařeč“.
Letošní soutěže se zúčastnilo celkem 37 družstev z celého okresu. Náš sbor měl zastoupení v obou kategoriích po dvou družstvech. Družstva v mladší kategorii pod vedením Jiřího Bartíka a Libora Kafky předvedla dva rozdílné útoky.První družstvo předvedlo vůbec poprvé na soutěži úspěšný požární útok a dosažený čas 20:25 sekund byl vcelku dobrý a nakonec stačil na 11. místo. Druhému družstvu se útok vůbec nepodařilo dokončit,neboť nespojilo jednotlivé hadice a tak jejich útok byl klasifikován jako neúspěšný.
Družstva ve starší kategorii pod vedením Jaroslava Dobeše a Stanislava Linharta oba svoje útoky dokončila, ale bohužel jejich časy nestačily na stupně vítězů. Družstvo „A“ dosáhlo času 15:99 sekund a skončilo na 4. „bramborovém“ místě a družstvo „B“ dosáhlo času 16:94 sekund a skončilo až na 8. místě.
        Při závěrečném vyhlašování výsledků jsou předávány poháry a medaile pro vítěze a věcné ceny pro všechna zúčastněná družstva. A právě tyto ceny jsou pořizovány z příspěvků od sponzorů, kterým patří velké poděkování. Letošními sponzory byli:
Autoslužby Jaša, Bohumil Hroch – Penzion Vis á Vis, Ota Materna – kovovýroba,
Milan Rohony – Sport bar, Pavel a Zdena Klárovi, Miroslav Jakub – elektroinstalace
Josef Pernička ml. – těžba a přibližování dříví, Radek Chromý – Hospoda U Blažků, Pavel Nestrojil – Hospoda na Radnici, Karla Vahiľová – Cukrárna U Sandrů, Pavel Sedláček – prodejna železářství, Manželé Vašíčkovi – prodejna Univerzal, Mann+Hummel s.r.o Nová Ves, Ovo Imont s.r.o – sběr,zpracování a likvidace stavebního odpadu, Pyros, Městys Stařeč.

        Okresní liga mladých hasičů v neděli 25. září měla poslední kolo a to v Rudíkově.
Zde naše starší „A“družstvo obsadilo pěkné 2. místo a v konečném pořadí OLMH jim patří 3. místo. Družstvu „B“ se tolik nedařilo a jak v Rudíkově,tak i v OLMH obsadilo 6. místo.


/vloženo 7. 10. 2011/
 

Výsledky ze soutěže: 18. 9. 2011 Stařeč - OLMH

 

ke stažení:  mladší   starší

 

/vloženo 18. 9. 2011/


Požár lesního porostu nad Mastníkem směrem na Pekelňák

 

fotogalerie

 

V neděli 14. srpna 2011 krátce před 14 hod se rozezněla po Starči hasičská siréna, naše zásahová jednotka byla během chvilky připravena k výjezdu. A kam se jede ptali se lidé, kteří vyšli před své domy? Nad Mastníkem směrem na Pekelňák hoří les. Když jednotka přijela na místo viděla hořet starý automobil a okolo něj lesní porost.


/vloženo 17. 8. 2011/


Přidány nové fotogalerie družstva - Muži bez omezení věku:

 

5. 7. 2011 Chlum

17. 7. 2011 Svatoslav

 

Videa požárních útoků mladých hasičů 2010 - 2011

video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video6,

 

/vloženo 17. 8. 2011/


 

O POHÁR STAROSTY V MASTNÍKU

 

fotogalerie

V sobotu 2.července SDH Mastník pořádal na svém hřišti pohárovou soutěž v požárním útoku O pohár starosty. Náš sbor reprezentovalo mladé družstvo mužů v kategorii Muži bez omezení..... A vedlo si velmi dobře,v základním kole dosáhlo společně s družstvem z Chlumu druhého nejrychlejšího času a to 19:57 sekund.Ve druhém kole,ve kterém se soutěžilo o sud piva se jim již tolik nedařilo.Ale i tak konečné třetí místo v hlavní soutěži a dosažený čas je pro naše mladé družstvo úspěchem.


Konečné pořadí:

1.Radonín 19:15sekund ,2.Chlum a 3.Stařeč shodně 19:57sekund - o konečném pořadí rozhodl lepší čas Chlumu ve druhém kole.


/vloženo 5. 7. 2011/


SETKÁNÍ ROCKOVÝCH KAPEL UŽ PO DVANÁCTÉ

V sobotu 18.června se konal na sokolském hřišti již dvanáctý ročník setkání rockových kapel 70. -80. let minulého století.

            letos festival doprovázel déšť. Pršet začalo krátce po začátku vystoupení pražské předkapely Geront Day. Pak již se na podiu začaly v pravidelných intervalech střídat rockové skupiny z třebíčského okresu,Watt 80,Merkur,Paprsky,Pekelníci,Matador a Puls. Na festival bývá pozván host,letos to byli hosté dva. Tím prvním vystupujícím byl Filip Kašpar a jeho Jazz Band a krátce po dvaadvacáté hodině vystoupil druhý host – brněnská skupina Stars/Arcus. Tato skupina v době svého účinkování na brněnském okrese jedna z nejlepších. Ve Starči si svým vystoupením získala přízeň publika a většině návštěvníků se zalíbila natolik,že padaly návrhy,aby za rok opět vystoupila.

            Když počasí festivalu nepřálo,asi dvanáct set,možná třináct set návštěvníků si našlo cestu na sokolské hřiště. Přišli vybaveni velkými deštníky,pláštěnkami nebo dokonce altánky a dobře se bavili,byli spokojeni,že se opět sešli. A těší se na další ročník

            V třebíčských Horáckých novinách vyšel v pátek 24. 6.2011 o této akci článek:

Zmoklá Stařeč aneb Setkání rockových kapel

Pár postřehů ze soboty, těsně před tím, než festival Stařeč 2011 vypukl. Po nebi se honily mraky, do Starče se stahovaly houfy nejen pamětníků, ale i lidí tak mladých, že by je člověk věci neznalý na přehlídce kapel z minulého století snad ani nečekal.

Kdo to vlastně vymyslel, že by se mohly starý kapely takhle setkat, zeptal jsem se hlavního organizátora Aloise Cahy. „No, to vlastně napadlo před dvanácti roky Jirku Kalinu a Vidleho Cahu v hospodě U Martina. První ročník byl v Třebíči na zahrádkářích, druhý na kulturáku v Borovině. Přicházelo čím dál víc lidí, a tak jsme se domluvili, že to budou pořádat hasiči ve Starči. Ono zvládnout návštěvu dvou a půl ti.síce lidí už vyžaduje pořádnou organizaci.“ Na otázku, jak to vidí letos, odpověděl: „Mokře, ale lidi snad přijdou. To už je snad taková tradice, že nám prší. Vždycky jsme to zvládli a lidi byli spokojený... Tak uvidíme.“

Jiří, co se ti na Starči líbí, zněla otázka pro Jiřího Kalinu, duchovního otce Starče. „Tak já Stařeč znám od své páté třídy. Byli jsme tady na školním výletě... No poč-kej, myslím ty kapely, zbrzdil jsem ho. „A jo, já myslel, že budeš psát jenom o mně. Na setkávání starejch kamarádů se mi líbí, že se setkávají. A co se mi nelíbí? Ta zbytečná blbá soutěživost a netolerantnost nejenom kapel, ale i diváků. Proč hrají ti, když sem prý nepatří, a tak.“ Ale to spíš nebylo, ne, zareagoval jsem. „Já myslím že to bylo od začátku!“

Zdeněk Filip Kašpar na otázku, co se mu ve Starči líbí a co nelíbí, odpověděl: „Líbí se mi, že i přes nepřízeň počasí sem chodí pořád spousta lidí... A co ne? To soutěžení kapel! Vždyť nehrajem pro sebe, ale pro lidi, kteří se přišli pobavit. A to je ta paráda!“

Tonda Bulička z Paprsků na to řekl: „Líbí se mi tady ta úžasná atmosféra, která se vytvoří, ovšem, pokud je alespoň trošku počasí. Ale pamatuji roky, kdy lilo jako z konve a ty kapky se nedostaly ani na zem. Byl bych rád kdyby to bylo i letos...“

Anitko, ty jsi tady poprvé, viď, obrátil jsem se na třináctiletou Anitku Jazzmanku Míčovou: „Néé, já jsem tady už po páté.“ A to se ti líbí, co ti staří chlapi tady hrají, pokračoval jsem: „No, mně se líbí jenom to, co hraje taťka!“

Jardo, jsi zde poprvé. Co ty na to? A Jarda Růžek z Arkusu se rozpovídal: „Organizačně super, personál perfektní. A mně se moc líbí jak zvuk, tak i světla. Je vidět, že to nedělají žádní amatéři. Má to profesionální úroveň. A vůbec celá akce nemá obdoby. Ti chlapi s tím pořádáním musí mít spoustu práce, mají mé velké uznání.“

Pavel Machát (Matador-Watt) navázal: „Je zde spousta zajímavých rockových skupin, pokecáme s ostatníma hráčema... To bylo tak před třema čtyřma rokama, že to spělo k tomu, že každej chtěl vyhrávat jako závodník nad druhou kapelou. Teď si myslím, že se to zlepšilo, to chování. Kapely dostaly rozum. Trošičku? S Paprskama, Pulzama si můžem popovídat o všem a s Pekelníkama taky. A ty kapely, který hrají jednou za rok, si myslí, že hrají výtečně a věří tomu, ale opak je pravdou.“

„Ty lidi, co sem chodí, si to umí užívat. Už se těším až praskne ten stan a lidi vletí na parket déšť nedéšť,“ smála se Moňa. Což se za chvíli opravdu stalo.

„No Stařeč, to je paráda... Ale čoveče, vadí mi jedna věc, přitom jsem ji před léty sám navrhoval. Každá kapela má dvě vystoupení, takže mezi prvním a druhým je pekelně dlouhá doba na pokec s přáteli... A pak to mám tak nějak rozmázlý,“ přiznal se Mirda Zbožínek z Merkuru.

„Já se na Stařeč vždycky těším. Je to taková lidová zábava, abych ale neurazila rockery, kde se sejdou lidi, kteří se třeba celej rok nevidí. Spoustě lidí nejde ani tak o hudbu, jde hlavně o to setkání a o tu úžesnou atmosféru, která tady vždy panuje. Jsem zde po páté a přijdu zas!“ dušovala se Helena.

Laďo, co se ti na Starči nejvíc líbí? A Laďa Mijovič (Pulz-Watt) se rozesmál: „Všechno!!!“ A jak by to charakterizoval jednou větou? „Hroznej blázinec! A zítra nám bude všem blbě.“

Milana Blažka z Pulzu jsem se zeptal: Jaký máš vztah ke Starči jako takový? A co se změnilo za těch dvanáct světelných let? „Tak za prvé tady bydlím, za druhé mám odsud manželku...“ vypočítával Milan. A co setkání kapel, nedal jsem se. „Aha. Teď jsme to probírali s Paprskama. Před léty jsme byli v podstatě soupeři, ale momentálně jsme nejlepší kamarádi, který můžou bejt. Pochopili jsme, co kdo umí a co ne. Odešla rivalita a nastoupilo přátelství... Asi je to i naším věkem, ale to je jedno. Jsem tomu rád.“

A co mi řekl nový zpěvák Pekelníků Frankie Ženíšek? „Hele, já bydlím sice v Rakousku, ale doma jsem tady. Ve Starči jsem hrál s klukama poprvé vloni a hned mě chytla ta super atmosféra. To se jen tak někde nevidí. A to mi věř, už jsem něco ve světě viděl!“ Na dotaz, co říká na to, že ho lidi porovnávají s bývalým frontmanem Pekelníků, mávl rukou: „To jde kolem mě, to neřeším. Hraju, zpívám a baví mě to. A už se těším na příští ročník. Doufám, že už vyjde počasí, pořadatelé si to opravdu zaslouží.

Nakonec, navzdory vytrvalému dešti, se přišlo pobavit cca 1800 příznivců. A to přece není málo, ne? Nebudu psát o kvalitách jednotlivých kapel, každý si toho svého favorita našel, já taky. Chtěl bych jenom na závěr říct, že si čím dál víc cením lidí, kteří dělají, ač nemusí, něco navíc. A když to pak dělají dobře, tak je dobře všem.

Autor: Pavel Hlaváč

/vloženo 5. 7. 2011/


HASIČSKÉ SOUTĚŽE

 

fotogalerie z dětské soutěže v Markvarticich 26. 6. 2011

28. května se konala v Častohosticích dětská hasičská soutěž započítávaná do Okresní ligy. Zde soutěžilo pouze jedno naše družstvo a skončilo na 4.místě za dosažený čas 18:32s.
11. června se soutěžilo v Moravských Budějovicích a zde družstvo Stařeč A skončilo na 2.místě časem 16:10s a družstvo Stařeč B obsadilo 4.místo za čas 18:77s.
18. června se v Heraldicích našemu družstvu A podařil čas 15:82s a bylo z toho 1.místo s soutěži,družstvo B dosáhlo času 16:95s a obsadilo pěkné 3.místo.
26.června se soutěžilo v Markvarticích.
Ve starší kategorii patřilo našemu A družstvu 2.místo za čas 15:78s a družstvu B 4.místo za čas16:75s.
V mladší kategorii jsme měli na startu dokonce tři družstva: družstvo A svůj útok nedokončilo,neboť se nepodařilo napojit proudnici. druhé družstvo dosáhlo času 69:78s, zde byly velké problémy s napojením hadic na rozdělovač. A třetí družstvo dosáhlo času 40:23s,zde bylo zdržení pouze u dotažení hadice na mašinu.

29. května se v Markvarticích konala oblastní soutěž v požárních sportech dospělých.
Zde nám naše družstvo v kategorii Muži bez omezení udělalo velkou radost,neboť tuto soutěž vyhrálo.Muži nad 35 let skončili až na 6.místě.

Družstvo Muži bez omezení věku se také zúčastnilo dvou soutěží započítávaných do Okresní ligy. 22. května v Trnavě předvedlo vcelku pěkný útok,ale na jednom proudu prostříkalo a tak čas 22,00s stačil až na 17. místo. 12. června se naopak družstvu požární útok v Moravských Budějovicích vůbec nepovedl a časem 38,14s obsadilo až 22 místo.
26.června bylo naše družstvo na soutěži v Myslibořicích a zde obsadilo 13.místo za čas 21:70s.


/vloženo 5. 7. 2011/


 

VÍTĚZSTVÍ V KRAJSKÉ SOUTĚŽI „PO OČIMA DĚTÍ“

Požární ochrana očima dětí pro rok 2011 je výtvarná a literární soutěž,kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska.
Také v letošním roce se žáci ZŠ ve Starči zúčastnili této soutěže,v jednotlivých třídách nakreslili obrázky jak oni vidí práci hasičů. Učitelský sbor pak dle svého názoru vybere asi dvanáct nejhezčích obrázků a předá je našemu sboru. Členové výboru SDH Stařeč pak mají za úkol vybrat do každé kategorie ( u nás to jsou kategorie dvě) tři nejhezčí obrázky a poslat je do Okresního kola.
Okresního kola se zúčastnilo celkem 637 žáků.

        Umístění našich žáků v okresním kole:

Kategorie ZŠ 1 (1.a 2. třída):
1. místo Kateřina Blažková
3. místo Lenka Suchá

Kategorie ZŠ 2 (3. – 5. třída):
2. místo Jana Mušková

Tato děvčata se svými obrázky postoupila do krajského kola,které se konalo 9.5. v Přibyslavi.

A právě z Přibyslavi přišla víc než příjemná zpráva.

Krajské kolo ve výtvarné soutěži v kategorii ZŠ1 vyhrála

                    KATEŘINA BLAŽKOVÁ


Za celý náš sbor ji gratuluji.

25. 5. 2011 v Přibyslavi převzala Katka z rukou starosty KSH kraje Vysočina Jana Slámečka věcnou cenu za 1.místo.

Druhým předávajícím věcných cen byla Mgr. Dagmar Hromádková – předsedkyně výboru pro školství a vzdělávání kraje Vysočina.


/vloženo 28. 5. 2011/


MUŽI BEZ OMEZENÍ VĚKU

Naše mladé družstvo,které bude soutěžit v kategorii Muži bez omezení .... pod vedením Pavla Piska a Božka Dobeše se od počátku jara připravuje na svoje soutěže.
První dvě už má za sebou, ta první byla okrsková soutěž v Mastníku – 2. místo a čas 22,63s
a ta druhá byla 22.5. soutěž v Trnavě, zde se výsledky započítávají do Okresní ligy. V této soutěži předvedli naši hasiči vcelku dobrý útok, ale prostříkali na jednom proudu a tak čas 22,0s stačil až na 17.místo.

Fotky: http://trnavsky-hasicky.rajce.idnes.cz/Trnava_22.5._2011_-_trebicska_liga/

/vloženo 28. 5. 2011/


 

MLADÍ HASIČI JIŽ SOUTĚŽÍ

Na začátku května se rozběhl kolotoč soutěží započítávaných do Okresní ligy mladých hasičů.
Náš sbor má v této lize zastoupení ve starší kategorii a to dvě družstva. V jednotlivých soutěžích jsou označovány Stařeč A a Stařeč B, obě tato družstva jsou složena tak,aby byla vyrovnaná jejich výkonnost.

Výsledky:

7. 5. Vladislav
Družstvo Stařeč B dosáhlo času 17:54s a obsadilo pěkné 3. místo. Družstvo Stařeč A skončilo na 4. místě časem 17:91s.

14. 5. Lažínky
Zde se družstvo Stařeč A časem 17:21s skončilo na 2. místě a družstvo Stařeč B časem 17:96s obsadilo 4. místo.

21. 5. Petrovice a Okresní soutěž Plamen.
V této soutěži skončilo naše družstvo na 4.místě.

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ DOSPĚLÝCH

15.května se za deštivého počasí konala v Mastníku Okrsková soutěž v požárních sportech dospělých.
Náš sbor reprezentovala dvě družstva mužů:

Výsledky kategorie Muži bez omezení věku:
1. místo Markvartice
2. místo STAŘEČ
3. místo Mastník

Výsledky kategorie Muži nad 35 let:
1. místo Čechočovice
2. místo Mastník
3. místo Stařeč

29. 5. v 8:00 hod se v Markvarticích koná Oblastní soutěž.

 

/vloženo 28. 5. 2011/


 

Leták Stařeč 2011 ke stažení v pdf.

 

/vloženo 10. 5. 2011/


 

KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ 2011 – OLMH (Okresní liga mladých hasičů)

7. 5. Vladislav – Pohár SDH Vladislav
14. 5. Lažínky – O pohár obce Lažínky
21. 5. Petrovice – Okresní kolo PLAMEN
28. 5. Častohostice – O pohár starosty obce
11. 6. Moravské Budějovice – OLMH
18. 6. Heraltice – Pohár starosty městyse
19. 6. Dolní Vilémovice – O pohár SDH
25. 6. Kojetice – O pohár starosty obce
26. 6. Markvartice – Pohárová soutěž
4. 9. Výčapy – Výčapský pohár
10. 9. Hrotovice – O pohár města Hrotovice
17. 9. Budíkovice – O pohár starosty SDH
18. 9. STAŘEČ – O putovní pohár SDH Stařeč
24. 9. Petrovice – O putovní petrovický vagón
25. 9. Rudíkov – Pohár SDH Rudíkov

11. 9. Kněžice – soutěž MH, výsledky z této soutěže se nezapočítavají do OLMH


Muži bez omezení věku

V nastávající sezoně by se do kolotoče soutěží mělo zapojit i naše mladé družstvo mužů,kde jsou ještě někteří věkem dorostenci,ale už budou naplno soutěžit v kategorii Muži bez omezení věku.
Toto družstvo tvoří : Jakubové Dobeš a Pisk, Marek Pokorný, Vladimír Melkus, Petr Karbovník, Jan Milostný, Tomáš Vaníček

Seznam soutěží,kterých by se toto družstvo mohlo zúčastnit:

15. 5. Okrsková soutěž v Mastníku
15. 5. Výčapy – OLHS
22. 5. Trnava – OLHS
12. 6. Moravské Budějovice – OLHS
26. 6. Myslibořice – OLHS
2. 7. Mastník – O pohár starosty
5. 7. Chlum – OLHS
17. 7. Svatoslav – OLHS
31. 7. Litovany – OLHS
6. 8. Hrotovice – OLHS
14. 8. Radonín – OLHS
4. 9. Sokolí – OLHS
11. 9. Vladislav – OLHS
18. 9. Lipník – OLHS
9. 10. Kožichovice – poslední střik
 

/vloženo 24. 4. 2011/


 

 

MASOPUST 2011
 

  fotogalerienapsali o nás, video 1, video 2, video 3,


    V sobotu 5. března náš sbor spolu s Českým svazem žen pořádal masopustní průvod obcí.
    Masopustní průvod vyšel v 10:00 hod od sokolovny směrem k Hobzovým. V čele průvodu šel Masopust a za ním jel koňský povoz, na kterém byl připevněn transparent „Stařeč má talent“, pod kterým seděla tříčlenná porota a pak již v průvodu šlo přes padesát masek. Na plácku před Ježkovými porota ve složení J. Kosík, J. Štraus a největší hvězda Lucie Černá, posuzovala vystoupení stařečských mažoretek, dále vystoupení čtyř medvědů s klaunem a pěvecké vystoupení jedné stařečské skupiny. Všichni postoupili do dalšího kola,které se konalo ve třičtvrtě na tři u hasičské zbrojnice. Po tomto krátkém programu se průvod vydal na cestu po Starči. Krátce po půl třetí průvod masek dorazil na stařečské náměstí před hasičskou zbrojnici. Zde již postávalo mnoho desítek občanů a s napětím čekalo na další zábavný program. I zde porota hodnotila vystoupení mažoretek a medvědů,pouze nevystoupila hudební skupina,která se vůbec nedostavila. A tak jak mažoretky,tak medvědi sklidili velký úspěch. Pak následovalo losování tomboly.Celkem bylo 11 cen, první dvě ceny byly stejné a to půlka prasete, třetí cena byla hlava z prasete, čtvrtá cena dort_ (který upekla a věnovala do tomboly Iveta Prokešová), pátá láhev Whisky, šestá nohavice tlačenky, sedmá,osmá,devátá zabíjačkový balíček, desátá litr rumu a jedenáctá cena litr červeného vína.
    Na závěr celé této kulturní akce vystoupila porotkyně Lucie Černá a sklidila velký úspěch.
    Ke stařečskému masopustnímu veselí patří i prodej zabíjačkových pochoutek jako jsou jitrnice,jelítka,tlačenka,černá polévka a zabíjačkový guláš. Celý pátek před zbrojnicí všechny tyto produkty vyrábějí sami členové sboru a Svazu žen společně s dalšími občany Starče.
    Já bych touto cestou chtěla poděkovat všem,kteří se nějak na této masopustní akci podíleli.

 

/vloženo 13. 3.  2011/


 

ODBORNÉ ŠKOLENÍ

 

   fotogalerie

V sobotu 26. února si dali setkání v naší zbrojnici členové naší zásahové jednotky plus další členi sboru. Na tomto setkání jim Pavel Doležal přednesl školení,které se týkalo způsobu hašení požáru a bezpečnost při jakémkoliv zásahu požární jednotky.


/vloženo 13. 3.  2011/


TRADIČNÍ PLES

V sobotu 29. ledna 2011 se ve víceúčelové hale konal již tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hrála skupina Onkels. Tato skupina mladých muzikantů vytvořila svým uměním perfektní náladu v sále. Na asi 250 návštěvnících plesu byla vidět na konci, při odchodu domů spokojenost. Tato hudební skupina nám bude hrát na plese i příští rok a to 28.1.2012.
 


 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH STAŘEČ

 

    fotogalerie

Sbor dobrovolných hasičů ve Starči v sobotu 10. 12. zhodnotil na Výroční valné hromadě svoji činnost v roce 2010.
    Účastníci této valné hromady hned na začátku uctili minutou ticha památku pěti dlouholetých členů sboru a to paní Oldř. Kochovou, pana Dobeše, pana Cahy, pana Zvěřiny a pana Piska, kteří v roce 2010 zemřeli.
    Dále se na valné hromadě přečetli jednotlivé zprávy. Práci s mládeží zhodnotil jejich vedoucí S.Linhart, zprávu ohledně financí přečetl pokladník sboru F. Fučík a zprávu za činnost celého sboru přečetla Z. Perničková. Její zpráva obsahovala jak kladné hodnocení práce sboru,ale také i nedostatky v činnosti sboru.
Na této Výroční valné hromadě se předávala i vyznamenání.
Jedno takové vyznamenání bylo předáno i panu Janu Pokornému,který je členem sboru už od roku 1955 .
Za jeho aktivní činnost a práci ve sboru mu členové výboru předali „Medaili sv. Floriána“.
Další vyznamenání byla udělena těmto členům:
Za Zásluhy – J. Bartík, J. Dobeš, M. Linhartová, P. Pisk, Ji. Pokorný
Za příkladnou práci – Pa. Doležal, Pe. Doležal, Z. Perničková
Věrnostní medaile za 30 let – M. Caha, J. Dobeš, Č. Linhart, S. Linhart
Věrnostní medaile za 40 let – L. Novák
    V březnu na Okresním shromáždění představitelů SDH bylo uděleno Čestné uznání I.stupně Standovi Linhartovi (za práci s mládeží) a Karlu Tomkovi st. (za dosavadní činnost u dobrovolných hasičů).Toto vyznamenání jim udělilo Sdružení hasičů Čech,Moravy,Slezska
    Na závěr Výroční valné hromady vystoupili s kulturním programem naši mladí hasiči. Jejich písnička „Já chci být hasičem“ na hudbu písničky Hrobař měla ohromný úspěch.
 


SHRNUTÍ ČINNOSTI SDH V ROCE 2010

Rok 2010 byl pro náš sbor dost smutný. V tomto roce totiž zemřelo pět našich dlouholetých aktivních členů. Byli to paní Oldř. Kochová a pánové L.Dobeš, F. Zvěřina, B. Caha, B. Pisk.
Na počátku roku hasiči pořádali tradiční ples se skupinou Sileta Hostěradice, návštěva na tomto plese byla přes třista návštěvníků.
Masopustní průvod pořádaný společně s Českým svazem žen byl ve znamení cirkusu Stars. V průvodu byly k vidění mimo jiné šašci, kůň, mořská panna,prasátka,medvědi a také cirkusová maringotka tažená koňmi p.Perničky, gorila v kleci,kterou na voze vezl pan Kocmánek.
V měsíci březnu firma H&M vyměnila v naší zbrojnici dřevěná okna za plastová. V tomto měsíci se také začal scházet hasičský kroužek vedený Beďou Kafkovou, Pavlou Ježkovou,Liborem Kafkou a Jiřím Bartíkem.
    V květnu se v Rokytnici konala okrsková soutěž v pořárních sportech dospělých.Této soutěže se zúčastnila naše dvě družstva a to Muži bez omezení věku a Muži nad 35 let. Oběma družstvům se zadařilo a postoupila do oblastní soutěže,která byla letos v Markvarticích.I zde se našim družstvům dařilo.Kategorii Muži bez omezení věku reprezentovalo náš sbor družstvo dorostenců a jejich třetí místo v soutěži se dá hodnotit jako velmi dobré. V kategorii Muži nad 35 let svoji soutěž vyhráli. V tomto měsíci také začala Okresní liga mladých hasičů do které vstoupila i naše dvě družstva,ale pouze ve starší kategorii.
Na začátku června někteří naši členové pomáhali ženám při přípravě na pořádání Pohádkové cesty.
    Každoroční setkání rockových kapel Stařeč 2010 se letos konal 19.června. Poprvé jsme ho pořádali na sokolském hřišti, počasí bylo trochu chladné a tak návštěva 2000 lidí byla pro nás uspokojivá.
    19.září jsme pořádali dětskou soutěž O pohár SDH Stařeč,která byla zároveň předposledním kolem OLMH.Této soutěže se zúčastnilo 39 mládežnických družstev a za pěkného počasí byly k vidění rychlé požární útoky. Do této soutěže se také zapojila tři naše nejmenší družstva. Organizaci této soutěže jsme zvládli bez vážnějších problémů.
    Také v letošním roce se konalo několik brigád na našem hřišti.
Hned na jaře družstvo dorostenců společně s Pavlem Piskem a Božkem Dobešem vybudovali novou závlahu, přesunuli rozvod vody ze strany doprostřed hřiště,aby se nemusely natahovat hadice.
Vzhledem k tomu,že nám ještě nebylo vydáno stavební povolení na hlavní budovu, tak se na hřišti a okolní ploše provádí jen sečení trávy.
    Na prosincové Výroční valné hromadě se zhodnotila činnost našeho sboru za uplynulý rok. Výbor SDH na této hromadě udělil jedno významné vyznamenání a to panu Janu Pokornému, za jeho pětapadesátiletou činnost u sboru mu byla předána Medaile svatého Floriána.
    Také v letošním roce naše zásahová jednotka vyjížděla k několika požárům. Byly to tyto výjezdy:
3. 6. - Požár v rodinném domě Stařeč
26. 7. - Požár bytu ve 4. patře Třebíč – Borovina
26. 8. - Požár traktoru a sběrače slámy u Krahulova
6. 9. - Taktické cvičení IZS II.stupeň poplachu,stavění dekontaminačního přívěsu – výbuch špinavé bomby
18. 9 . - Požár střechy výškové budovy Třebíč - Na kopcích
7. 11. - Požár domu (vazárny) v Babicích
20. 12. - Požár rodinného domu, Přibyslavice
V tomto roce náš sbor také získal z náměšťského letiště vyřazenou cisternu Tatru 148, která po různých repasích nahradí naši stávající cisternu,která už dosluhuje./vloženo 14. 2.  2011/


PARNÍ LOKOMOTIVA

 

    fotogalerie

Konec prázdnin a začátek září bývají bohatý na různorodé akce. Jedna z takových akcí nejen pro děti se uskutečnila 29. září na stařeckém vlakovém nádraží. Díky českým drahám jsme se přenesli zpět časem do doby, kdy z našeho nádraží bylo slyšet pískání píšťal a vidět mohutný dým stoupající z komínů parních lokomotiv. Při této příležitosti byl osloven Sbor dobrovolných hasičů ve Starči, aby pomocí cisterny doplnil vodu do parní lokomotivy. Přítomnost parní vlaku na nádraží samo osobě vzbudilo velkou pozornost spousty obdivovatelů a jako třešnička na dortu, potom byla ukázka dobové hasičské stříkačky hasičů ze Starče, se kterou rovněž dobově oblečeni hasiči snažili naplnit parní lokomotivu vodou. Celá ukázka byla pojata velkoryse, což ocenili nejen přihlížející diváci, ale i samotní zaměstnanci Českých drah.


/vloženo 11. 11.  2010/


Družstvo Muži bez omezení věku - poslední střik Kojatín 2010

 

/vloženo  27.  10.  2010/


 

MLADÍ HASIČI

 

    fotogalerie

        Na konci roku 2009 dal náš sbor do stařečské základní školy a do školky leták, že se od jara roku 2010 bude dle zájmu dětí organizovat požární kroužek.
        Zájem ze strany dětí byl veliký a tak v polovině března letošního roku pod vedením Pavly Ježkové, Bedřišky Kafkové, Libora Kafky a Jirky Bartíka se začal tento kroužek scházet. Nejprve přišlo asi devět dětí,ale postupně se tento kroužek rozrostl na dvacet dětí.
        Při prvním společném setkání vedoucí dětem ukázali hasičskou zbrojnici a veškeré její vybavení, seznámili je s činností našeho sboru.
Zjara se kroužek scházel ve víceúčelové hale,kde se učily děti spojovat savice,hadice,ale také se učily vázat uzle a seznamovat se se základy zdravovědy. Postupem času začal kroužek chodit na hřiště,kde se začal trénovat požární útok se stříkačkou.
        Vedoucí sestavili tři družstva,která se pravidelným tréninkem začíná pomalu zdokonalovat v požárním útoku. Čeká je ještě velmi dlouhá doba než dosáhnou nějaký výborný čas,ale už teď nás všechny těší,že je ve Starči o požární sport zájem v řadách mládeže.
        V neděli 19. září se u nás konala hasičská soutěž mladých hasičů „O putovní pohár SDH Stařeč“ a všechna naše tři družstva se postavila postupně na start v mladší kategorii. Jejich výsledný čas nebyl vůbec důležitý,ale důležité bylo,že se jim všem podařilo dobře spojit všechny hadice a srazit terče. Nezbývá mi než jim popřát,ať se jim v kroužku daří a dosahují stále lepší výsledky.

Společná fotografie nejmladších hasičů:Fotky z činnosti nejmladších hasičů: www.sdhstarec.galerie.cz


/vloženo  3.  10.  2010/


 

HASIČSKÁ SOUTĚŽ – „O POHÁR SDH STAŘEČ“

 

    fotogalerie

 

        V neděli 19. 9. 2010 se od 12,30 hod konala na našem hřišti dětská hasičská soutěž v požárním útoku „O pohár SDH Stařeč“, započítávaná do Okresní ligy mladých hasičů.

Soutěžilo se v mladší a starší kategorii,jejichž výsledky se započítávají do OLMH,ale do soutěže O pohár…. se započítávají výsledky z obou kategorií dohromady.

         Do startovní listiny se před začátkem soutěže zapsalo 39 družstev z celého okresu Třebíč.

Musím zde napsat,že dle mého názoru zde nedosahovala jednotlivá družstva takové časy, na které mají natrénováno.

Pro náš sbor bylo velké zklamání z výsledných časů našich starších družstev,

jejich výkon zůstal hodně za očekáváním domácích příznivců.

Naopak naše tři družstva v mladší kategorii svoje požární útoky dokončila,což je na jejich prvních závodech úspěch.

         Celkovým vítězem soutěže „O pohár SDH Stařeč“ se stalo trochu překvapivě mladší družstvo Přibyslavice A,které dosáhlo nejrychlejšího času v celé soutěži.

 

Výsledky Stařeč 2010

 

Mladší

Starší

1.

Přibyslavice  A

15,24

1.

Číhalín

15,58

2.

Výčapy A

17,55

2.

Markvartice

15,89

3.

Markvartice

17,62

3.

Heraltice

16,15

4.

Výčapy B

17,75

4.

Radoníně

16,22

5.

Studnice

17,96

5.

Kojetice

16,71

6.

Rokytnice

18,04

6.

Jaroměřice

17,06

7.

Budíkovice

18,67

7.

Častohostice

17,58

8.

Jaroměřice

19,56

8.

Petrovice

17,86

9.

Častohostice

24,64

9.

Rokytnice

17,96

10.

Přibyslavice  B

24,89

10.

Kněžice

18,09

11.

Rudíkov A

25,66

11.

Studnice

19,26

12.

Hrotovice

25,96

12.

Rudíkov B

19,42

13.

Heraltice

26,48

13.

Náměšť nad Oslavou

20,39

14.

Stařeč B

30,43

14.

Stařeč B

21,35

15.

Dukovany

30,55

15.

Stařeč A

22,00

16.

Stařeč A

36,16

16.

Dukovany

26,07

17.

Rudíkov B

36,33

17.

Kamenná

26,91

18.

Stařeč C

39,10

18.

Blatnice

87,07

19.

Výčapy C

64,16

19.

Rudíkov

N

20.

Kojetice

N

 

 

 

 /vloženo  3.  10.  2010/


V odkazu Setkání rockových kapel přibyla nová anketa k letošnímu ročníku, dále jsou tam první fotografie. Další fotografie a videa budeme postupně přidávat. Také je k dispozici Návštěvní kniha a fórum, kam můžete napsat názory k akci.

 

/vloženo  20.  6.  2010/


S T A Ř E Č  2 0 1 0 JIŽ PO JEDENÁCTÉ

V sobotu 19.června 2010 se uskuteční již jedenáctý ročník setkání rockových skupin 70. a 80. let minulého století, pod názvem STAŘEČ 2010.Pořadatelem této velké akce je Sbor dobrovolných hasičů Stařeč. Tento festival,původně zamýšlený pouze pro užší okruh pamětníků legendárních rockových zábav se postupem času rozrostl do jedné z nejnavštěvovanějších kulturních akcí na Třebíčsku. Schází se zde příslušníci všech generací rockových příznivců od osmnácti let až po pamětníky důchodového věku.Celý večer probíhá v přátelské atmosféře a setkání starých přátel.
    První ročník tohoto festivalu se uskutečnil na podzim v roce 2000 a to v bývalém Závodním klubu v Borovině. Přišlo sem úctyhodných 900 lidí,kteří se mačkali ve velkém sále. Hned po skončení této akce bylo rozhodnuto,že se další ročník uskuteční v létě na hřišti. A tak se tedy v červnu 2001 za velmi deštivého počasí konal druhý ročník festivalu na rozbahněném fotbalovém hřišti ve Starči. Od roku 2002 až do roku 2009 se tento festival konal na hokejovém hřišti na Nivě. V posledních letech se počet návštěvníků postupně vzrostl nad hranici dvou tisíc osob,což bylo z hlediska kapacity místa konání absolutní maximum..
    Proto bylo rozhodnuto o změně místa konání a druhé desetiletí zahájíme také na hřišti, ale na s o k o l s k é m. Sokolské hřiště je rozlohou skoro jednou tak velké jako hokejové.Tato změna by měla přispět jak ke zvýšení pohodlí a spokojenosti návštěvníků,tak i účinkujících.Na druhou stranu přinese pořadatelům více práce a starostí s přípravou a v neposlední řadě i podstatné navýšení nákladů.Ty v tomto roce zřejmě přesáhnou částku 400 000,- Kč. Patří sem pronájmy hřiště i přilehlé budovy,provedení terénních úprav v areálu,vybudování krytého pódia pro účinkující,zajištění profesionálního ozvučení areálu,zajistit dostatečné osvětlení celého prostoru.
Počítá se i s navýšením pronájmu maxistanů na občerstvení a pronájmu mobilních WC tak,aby mohly sloužit většímu počtu návštěvníků.Samozřejmostí tohoto setkání je i úhrada nákladů všem účinkujícím,kteří zkouškám na vystoupení věnují nemálo svého volného času i finančních prostředků.
    Začátek letošního festivalu je v 16.oo hod. kdy na podium vystoupí mladí muzikanti
z Moravských Budějovic,kteří si říkají FUN KIDS.Postupně se představí hudební skupiny
Matador,Merkur,Paprsky,Pekelníci,Puls,Ronáta a Watt 80. V průběhu večera také vystoupí
jako host třebíčská skupina PERMON BALET.Moderátorem celého večera bude již tradičně Jiří Kalina.
    Aby jedenáctý ročník festivalu byl na úrovni a návštěvníci odcházeli spokojeni,musí se o to postarat asi 70 osob- jak z členů hasičů,tak i dobrovolníků.
Velký podíl na této akci mají také firmy a jednotlivci z Třebíčského okresu, kteří přispívají různými sponzorskými dary. Jejich jména i názvy firem jsou uvedena na plakátech,letácích , vstupenkách.Jim také patří velký dík,protože bez jejich pomoci by se tato akce nemohla v takovém rozsahu pořádat.
    Na všechny návštěvníky se v novém prostředí těší všichni účinkující i SDH Stařeč.

/vloženo  3. 6.  2010/


 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V ROKYTNICI nad ROKYTNOU.

V neděli 16. května 2010 se v Rokytnici nad Rokytnou konala soutěž v požárních sportech v kategorii dospělých.
Náš sbor tentokrát měl zastoupení ve dvou kategoriích a to Muži nad 35 let a Muži bez omezení věku.
Počasí této soutěži moc nepřálo,sice nepršelo,ale silný protivítr dělal proudařům velké problémy s nástřikem.
Naše družstva se s tím,ale vyrovnala nejlépe. Požární útok měla obě naše družstva ve své kategorii nejrychlejší a naše družstvo Muži bez omezení věku mělo i nejrychlejší štafetu.
Oběma družstvům patří poděkování za předvedené výkony.

/vloženo  23. 5.  2010/OLMH v MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH

V sobotu 8. května 2010 se konala v Moravských Budějovicích první hasičská soutěž mladých hasičů započítaná do Okresní ligy okresu Třebíč.
Náš sbor bude mít v tomto ročníku zastoupení pouze v kategorii starších,a to dvě družstva pod vedením S. Linharta a J. Dobeše. V Moravských Budějovicích se nám ale vůbec nedařilo. Jedno družstvo svůj útok vůbec nedokončilo a druhé družstvo dosáhlo až 13. času. Tyto výsledky jsou pro náš sbor neuspokojivé.Všichni,ale věříme,že se to zlepší.

/vloženo  23. 5.  2010/OPUSTILI NÁS.

SDH Stařeč poslední týden v dubnu opustili dva významní a dlouholetí členové sboru.
23. dubna 2010 zemřel po krátké nemoci dlouholetý funkcionář pan František Zvěřina. Pan Zvěřina byl našim členem od roku 1946.
26. dubna 2010 zemřela ve věku 97 let naše nejstarší členka paní Oldřiška Kochová,která byla naší členkou od roku 1937.

 

/vloženo  23. 5.  2010/


 

MASOPUST 2010

 

fotogalerie

V sobotu 20.února SDH Stařeč společně s Českým svazem žen ve Starči pořádal masopustní průvod.
Průvod s povolením starosty vyšel v 10:00 hod ze sokolského hřiště jako věhlasný cirkus Stars. V průvodu nechyběla maringotka tažená koňmi a několik cirkusových atrakcí,ať už to byla sličná mořská panna, půvabná krasojezdkyně nebo gorila v kleci. Byla zde k vidění i řada jiných masek: medvědi, prasátka, holiči, kouzelníci,fotografové,babka s nůší nebo s dítětem, šašci a dvě neodolatelné „WCdámy“ a další.
Průvod prošel celou obcí a skončil na městečku, u hasičárny, kde se losovala tombola.
První dvě ceny byly stejné a to půlka prasete. Těší nás,že obě tyto výhry zůstaly tentokrát ve Starči. K masopustnímu veselí neodmyslitelně patří i zabíjačkové pochoutky, které se prodávaly v hasičárně. I tentokrát o ně byl velký zájem.
Počasí vcelku přálo, masky došly v pořádku, takže se dá tato akce zhodnotit jako vydařená.

 

/vloženo  28. 2.  2010/


 

HASIČSKÝ PLES

    30. ledna 2010 pořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Starči tradiční hasičský ples.
Tak jako loni,tak i letos se ples konal ve víceúčelové hale a k tanci i poslechu hrála hudba „SILETA HOSTĚRADICE“.
V sobotu 23.1. se uskutečnil roznos pozvánek a prodej vstupenek po obci. Po skončení tohoto roznosu bylo jasné,že zájem o náš ples je vcelku velký.
V pátek navečer se uskutečnilo chystání stolů a všeho potřebného k pořádání plesu. Začaly se také shromažďovat dárky do tomboly. Postupně také začali docházet zájemci o rezervaci míst. Jejich počet byl opravdu veliký a tak jsme byli nuceni přidat o proti loňsku další stoly.
Samotný ples se vydařil,hudba hrála dobře,pití bylo dostatek,tombola měla dosti cen.Do budoucna je potřeba vyřešit šatnu,kde je opravdu pro tolik oblečení málo místa a lístky do tomboly,tech je dle ohlasu málo. Ale návštěvníci plesu odcházeli spokojeni a to je pro nás jako pořadatele to nejdůležitější.


/vloženo  14. 2.  2010/


 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

    Výroční valná hromada SDH Stařeč se konala 19. prosince 2009 v sále na Radnici.
Zúčastnilo se jí celkem 92 členů sboru a jako hosté přijali pozvání tři členové sboru z Rokytnice n/Rok a zástupce starosty městyse Stařeč pan ing.Karel Coufal.
    Valnou hromadu zahájil starosta sboru Jiří Bartík, přivítal všechny zúčastněné a seznámil je s programem. Potom předal slovo jednatelce sboru Zdeňce Perničkové, která přednesla zprávu o činnosti sboru za celý rok. Zprávu ohledně financí přednesl František Fučík, zprávu o činnosti a práci s mládeží přednesl Stanislav Linhart a zprávu o jednotlivých výjezdech a činností zásahové jednotky přednesl její velitel Čestmír Linhart.
    Každoročně se na Valné hromadě předávají různá vyznamenání,bylo tomu i letos, vyznamenání byla udělena:
Věrnostní medaile za 10 let u sboru – Hrůza Š., Ježková P., Linhart R., Svobodová S., Pavel a Petr Urbanovi.
Věrnostní medaile za 20 let u sboru – Franěk p., Jelínek P.
Věrnostní medaile za 40 let u sboru – Neumann A., Tomek K., Vrbka J., Jiří a Petr Nováčkovi.
Věrnostní medaile za 50 let u sboru – Jílková M. a Vaňková L.
Věrnostní medaile za 60 let u sboru – Bohdálková E.
    Tato výroční valná hromada také ukončila čtyřleté trvání výboru sboru. Proto se na této Výroční valné hromadě volil výbor nový.
Složení nového výboru SDH Stařeč:
Starosta – Jiří Bartík
Místostarosta – Alois Caha
Hospodář – František Fučík
Velitel sboru – Čestmír Linhart
Zástupce velitele sboru – Pavel Doležal
Referent mládeže – Stanislav Linhart
Jednatel sboru – Zdeňka Perničková
Členové – Karel Blažek, Bedřich Caha, Pavel Caha ml., Bohumil Dobeš, Jakub Dobeš, Jaroslav Dobeš, Josef Franěk st., Josef Franěk ml., Zdeněk Franěk, Alois Neumann, Jakub Pisk, Pavel Pisk, Jan Pokorný, Marek Pokorný ml., Jiří Pokorný, Karel Tomek st., Pavel Urban
Dále se volili členové do revizní komise, jsou to: předseda Jiří Pokorný a členové: Josef Franěk ml. a Pavel Caha ml.
Zvoleni delegáti na Výroční valnou hromadu okrsku:Jiří Bartík, Čestmír Linhart, Jan Pokorný
Zvoleni delegáti na Okresní shromáždění delegátů SDH: Karel Tomek st. a Jiří Bartík.
    Plán činnosti na rok 2010 přečetla Zdeňka Perničková. Pak následovala diskuze, kde nejprve vystoupil zástupce městyse ing.Coufal, který zhodnotil činnost našeho sboru jako velmi dobrou a poděkoval za vzájemnou spolupráci při pořádání jednotlivých akcí pořádaných městysem Stařeč. Dále pak poděkoval našim mládežnickým kolektivům za vzornou reprezentaci městyse.
Také členové sboru z Rokytnice nás pochválili za naší činnost.
Dále v diskuzi vystoupil velitel sboru a zároveň Starosta městyse Čestmír Linhart a všechny přítomné seznámil s tím,že jsme konečně obdrželi souhlas z krajského životního prostředí k naší žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu hlavní budovy na našem hřišti.Teď už snad nebude nic bránit tomu,abychom toto stavební povolení dostali a mohli jsme na jaře začít stavět. Vyzval proto všechny přítomné k další spolupráci na budování našeho sportovního areálu.
    Na závěr výroční hromady vystoupil staronový starosta sboru Jiří Bartík,který za celý nově zvolený výbor poděkoval za důvěru při hlasování a všem aktivním členům poděkoval za účast ať už na jednotlivých brigádách na hřišti,na pořádání rockového festivalu a dalších menších akcích pořádaných městysem Stařeč.
    Následovalo občerstvení a pak už se postupně jednotlivý členové rozcházeli do svých domovů.


 

Eliška Bohdálková převzala Věrnostní medaili za 60 let u sboru

 

/vloženo  14. 2.  2010/


                    Starší články. Rok:    2008 - 9